Mesaj de eroare

Notice: Undefined offset: 1 în counter_get_browser() (linia 70 din /home/noema/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Nr. 8 / 2019

 
 

 


STUDII ȘI COMUNICĂRI
STUDIES AND COMMUNICATIONS
 

 

Constantin TOMA
Omul, societatea şi mediul înconjurător
Man, Society and Environment

Naela COSTICĂ, Mihai COSTICĂ, Constantin TOMA
Schimbările climatice și impactul asupra biodiversității: consecințe ecologice
Climate change and its’ impact on the biodiversity: the ecological consequences

Ion TODERAŞ, Ştefan RUSU, Dumitru ERHAN, Anatol SAVIN, Aurelian GULEA, Sebastien FLOQUET, Maria ZAMORNEA, Oleg CHIHAI, Elena GHERASIM, Ion GOLOGAN, Vadim RUSU
 
Dumitru BULAT
 
Dumitru BULAT
 
 
 
 

PERSONALITĂȚI
PERSONALITIES

 

 

Mircea POPA
Medicul Pavel Vasici – primul medic transilvănean membru al Academiei Române
Doctor Pavel Vasici – the first Transylvanian doctor, member of the Romanian Academy

Nicolae ROTAR
Un transilvănean în România Mare – inginerul constructor Tiberiu Eremie
A Transylvanian in Greater Romania – The Construction Engineer Tiberiu Eremie

Dumitru MURARIU
Profesor emerit Constantin Motaș – om de știință, inegalabil profesor universitar, organizator și fondator de instituții academice
Emeritus Teacher Constantin Motaș – Scientist, Matchless Teacher, Organizer and founder of Academic institutions

Neculai MOGHIOR
O poveste adevarată despre primul rege al tuturor românilor – fragmente
A true story about the first country of all Romanians (fragments)

Marian-Traian GOMOIU
Șelariu Octavian Mircea la 88 de ani – remarcabil cercetător în științele hidrologiei marine 
Șelariu Octavian Mircea at 88 years old – a remarkable researcher in the Marine Hydrology Sciences

Eugen GAGEA, Maria-Alexandra PANTEA
Aurel Ardelean, un dascăl de vocație și un erudit cercetător
Aurel Ardelean, a teacher of vocation and an erudite researcher


DIDACTICA
DIDACTICA

 

 

Oana BUHOSU
Deontologia evaluării în contextul creşterii calităţii actului educaţional
Deontologie d’évaluation dans le contexte de la qualité de l’acte éducatif

Simona FELEGEAN
Analiza SWOT a sistemului educațional la nivel preuniversitar
SWOT analysis of the pre-university Education System

Silvia MUNTEANU
Textul epic. Repere teoretice şi aplicative
The epic text. Theoretical and applicative landmarks

Carmen OBOROCEANU
Repere și sugestii pentru predarea sinonimelor lexicale și a potențelor lor stilistice
Références et suggestions pour les sinonimes de leçon et leur potentiel stylistic

Iuliana OICĂ
Cercetarea psihopedagogică – un experiment eficient
Recherche psychopédagogique – une expérience efficace

Florina PROTOPOPESCU
Educația „Outside the Box”, sistemul de învățământ finlandez
„Outside de Box” Education – the Finnish Education System

Andreea UNGURU
Instruirea diferențiată, un imperativ al educației actuale
Differentiated training, an imperative of current education

Mărioara COLOJVARI, Adelina SILAGHI
Însușirea de cunoștințe despre ziua de 1 Decembrie în grădiniță și în ciclul primar
Knowledge accumulation about 1 December in Kindergarten and the Primary Cycle


VARIA
VARIA

 

 

Cristina CONDA
Impactul Marii Uniri asupra evoluției culturale, științifice și sociale a poporului român
L’impact de la Grande Union sur l’évolution culturelle, scientifique et sociale du peuple roumain

Mihai-Dan ROBU
România după 1918
Romania after 1918

Monica NEGRICEA
Locul limbii române între limbile romanice
The place of the Romanian language between the romance languages

Roxana-Elena ONIGA
Mitul faustic
Faustic Myth

Ramona PLEȘCĂU
Prin Pădurea Narativă către Porțile Orientului
Through Narative Leading to the Orient's Seats

Tincuţa RACHERU
 
Irina-Cătălina VRÂNCEANU
 
Alexandrina STER
 

Ștefana MAGDAN, Mălina COMANAC, Georgiana HANGANU
Educația nonformală – inovație și modernizare
Éducation nonformelle – innovation et modernisation

Anne-Marie SIMION, Simina VĂLCINSKI, Luminița IACOB
Educația nonformală – dezvoltare și cunoaștere
Éducation nonformelle – développement et connaissance


CRONICA
CHRONIC

 

 

Lavinia MISĂILĂ
Manifestări cultural-științifice (VII)
Cultural and Scientific Events (VII)

Alexandru Ş. BOLOGA
Simpozionul „este timpul pentru o nouă paradigmă în cercetarea marină?”, Bergen, Norvegia, 12–14 iunie 2019
Ices Symposium „Time for a new Paradigm in Marine research?” Bergen, Norway, June 12–44, 2019


SEMNAL EDITORIAL, RECENZII
EDITORIAL SIGNAL, BOOK REVIEWS
 


Silvia MUNTEANU
Supunere, de Michel Houellebecq
„Submission”, by Michel Houellebecq

Romulus-Dan BUSNEA
Ideologia dominantă a lumii contemporane: „Corectitudinea politică”
The dominant ideology of the contemporary world: “Political fairness”

Mărioara CĂLUGĂRU
Jurnal de cărți… și din cărți
Review of books and ... from books


 

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.