Mesaj de eroare

Notice: Undefined offset: 1 în counter_get_browser() (linia 70 din /home/noema/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Nr. 10 / 2021

REDACȚIA

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC


OMAGIU
HOMAGE

Maria Magdalena ZAMFIRACHE
Academician Constantin Toma (1935–2020). In Memoriam
In the memory of academician Constantin TOMA (1935-2020)

STUDII ŞI COMUNICĂRI
STUDIES AND COMMUNICATIONS

Tatiana RODIDEAL
Cafeaua și cacaoa – Istoric, utilizări practice și viitor biotehnologic
Coffee and Cocoa – History, Practical Uses and Biotechnological Future

PERSONALITĂȚI
DISTINGUISHED THROUGH EXCELLENCY

Romulus Dan BUSNEA
In memoriam: Dr. Dorel Rape, Închinăciune omului și iubirii de viaţă
Dr. Dorel Rape, Worship of man and love of life

Romulus Dan BUSNEA
Poetul Costache Conachi, marea sa iubire și primele poezii erotice românești
The poet Costache Conachi, his great love and the first Romanian erotic poems

Ion MORARU
Bucuraţi-vă de oameni, învăţaţi, exploraţi!
Enjoy people, learn, explore!

Ion MORARU
In memoriam, Colonel Paul-Valerian TIMOFTE
In the memory of Colonel Paul-Valerian TIMOFTE

Maria TRANDAFIR MOGHIOR
Neculai Moghior. In memoriam
Neculai Moghior. In memoriam

DIDACTICA
DIDACTICISM

Loredana BELCIU-DUȚU
Metode moderne de a preda tehnici ale cititului
Modern approaches to teaching reading skills

Gabriela BOBU
Lectura în cadrul școlii online
Reading in the online school

Oana-Maria BUHOSU
Aspecte stilistice ale textului narativ
Stylistic aspects of the narrative text

Simona FELEGEAN
Integrarea mijloacelor de învăţământ în procesul de predare – învăţare – evaluare a economiei
Integration of educational media into the teaching – learning – evaluation of the economy process

Violeta Mariana GRIGORICĂ
Tipuri de comunicare în mediul educativ
Types de communication dans l’environnement éducatif

Iuliana IANCU
Discursul literar – dincolo de strategiile didactice
Discours littéraire – au-delà des stratégies didactiques

Luminiţa ROȘU
Metode didactice folosite în studiul personajului literar în școală
Méthodes didactiques utilisées dans l’étude du caractère littéraire à l’école

Irina-Cătălina VRÂNCEANU
Mentoratul în educaţie între nou și vechi
Mentoring in education between new and old

Floricica ZOTA
Avantajele programelor de formare online în dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice
Avantages des programmes de formation en ligne dans le développement des compétences numériques des enseignants

VARIA
VARIA

Roxana BOCANCEA
Evreii din Moineștiul de altădată – repere peste timp
Les juifs du Moinești d’autrefois - repères au-delà du temps

Cristina MATEI
G. Călinescu – aventura labirintică
G. Călinescu – une aventure labyrinthique

Ion MUNTEANU
Între inerţie și schimbare, o provocare asumată prin educaţia extrașcolară
Between inertia and change, a challenge assumed through extracurricular education

Silvia MUNTEANU
Modalităţi de „a face apelul” în cursurile online sau hibride
Ways to “make the call” in online or hybrid courses

Lucia ROȘU
Forme ale discursului repetat în proza lui Marin Preda
Formes du discours répété dans la prose de Marin Preda

Alexandrina STER
Bioritmurile circadiene ale fotosintezei și ale proceselor metabolice
Circadian biorithm of photosynthesis and metabolic processes

Florin-Ionuţ COZMA
Caracteristicile geologice și geomorfologice ale Văii Trotușului
Caractéristiques géologiques et géomorphologiques de la Vallée du Trotus

SECȚIUNEA PENTRU TINERET „DINTRE SUTE DE CATARGE”
YOUTH SECTION „AMONG HUNDREDS OF FLAGPOLES …”

Ștefania Cristina COSMA
O pasiune voluntară
Une passion volontaire

Georgiana GROIȚĂ
Evoluţia evreilor în lumea cotidiană
L’évolution des juifs dans le monde quotidien

Narcisa HUIAN
Identitatea naţională și paradoxul datoriei în romanul „Pădurea spânzuraţilor” de L. Rebreanu
Identité nationale et paradoxe du devoir dans le roman «The hangers forest» de L. Rebreanu

Narcisa HUIAN
Iubește iubind
Aime aimer

Rebeca Georgiana ILIE
Comportamentul individului în societatea contemporană – o provocare a secolului XXI
Le comportement de l’individu dans la société contemporaine – un défi du xxi-ème siècle

Rebeca ILIE
Pământul – simbol al identităţii naţionale în romanul „Ion” de Liviu Rebreanu
La terre – symbole de l’identité nationale dans le roman „Ion” de Liviu Rebreanu

Daria MANOLACHE
„Baltagul” de Mihail Sadoveanu – o altă viziune asupra lumii
„Baltagul” de Mikhaïl SADOVEANU – une autre vision du monde

Vlad Gabriel MIHAI
Presiunea luminii. Cum putem cântări lumina
La pression de la lumière. comment pouvons-nous peser la lumière

Bianca MITITELU
Bullyingul – alege să te opui!
L’intimidation – choisissez de vous y opposer!

Radu MUNTEANU
Fascinaţia Crengii de aur la Mihail Sadoveanu
La fascination des branches d’or à Mikhaïl Sadoveanu

Nicoleta NAPA
Dimitrie Cantemir – umanistul filosof
Dimitrie Cantemir – humaniste philosophe

Ioana ONIGA
Tehnologia – parte a evoluţiei umane
Technologie — partie de l’évolution humaine

CRONICA
CHRONICLE

Lavinia MISĂILĂ
Manifestări cultural-știinţifice (IX)
Cultural and Scientific Events (IX)

SEMNAL EDITORIAL, RECENZII
EDITORIAL SIGNAL, BOOK REVIEWS

Iuliana IANCU
Identitate naţională și modernitate, Andrei Marga
Identité nationale et modernité, Andrei Marga

Silvia MUNTEANU
Cartea Reghinei, de Ioana Nicolaie
The book of Reghina, by Ioana Nicolaie

Ramona PLEȘCĂU
Homo Deus. Scurtă istorie a viitorului, Yuval Noah Harari
Homo Deus. Brève histoire de l’avenir, Yuval Noah Harari

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.